ארכיון חודשי: דצמבר 2015

מה אנחנו עושים בשביל השלום

איך אנחנו יכולים ליצור תנועת שלום מזרחית, שלא יוצרת התנכרות והסתגרות בציבור, שמשנה את מערך הכוחות הפוליטי בחברה הישראלית, בכנסת ובממשלה, ושמסוגלת להגיע להסדר יציב ומשמעותי עם הפלסטינים?
איך אנחנו עושים את זה ממקום שמחבר בין תיקון תרבותי, תיקון כלכלי ותיקון פוליטי, בין הזכות לבית של יהודים וערבים, מזרחים, פלסטינים, אשכנזים, רוסים ואתיופים, הזכות להשתתפות במרחב הפוליטי והזכות לייצוג פוליטי, הזכות לחינוך ולזיכרון היסטורי,
איך אנחנו עושים זאת מתוך תפיסה של ישראל כחלק מן המזרח-התיכון, וללא שלילה של פלסטין, ולא מתוך רעיונות קולוניאליים ואיסלאמופוביים של הפרדה ו"וילה בג'ונגל", מתוך החיבור ההיסטורי היהודי-ערבי עם העולם הערבי, ומתוך החיבור התיאולוגי היהודי-מוסלמי?
איזה חיבור מזרחי-פלסטיני, עברי-ערבי, יהודי-מוסלמי, חרדי-דתי-מסורתי-חילוני אנחנו כבר בשלים להביא למרכז השיח הישראלי והערבי והעולמי, המזרחי והאשכנזי, כדי לשנות פה את הדברים שתקועים פה שנות דור, למעננו ולמענם, למען הורינו ולמען ילדינו? להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מאמר | עם התגים | 3 תגובות

אמר חכם עבדאללה לחנוכה

אמר חכם עבדאללה: ויעמדו הוא ואשתו ובניו ובנותיו בשעת הברכה ובשעת הדלקת כל הנרות. ובליל ראשון מברכים שלושה ברכות: "להדליק", ו"שעשה נסים", ו"שהחיינו". ואף על גב דבנרות שבת נוסח הברכה הוא "להדליק נר של שבת", בנרות של חנוכה מברכין "להדליק נר חנוכה" ואין אומרים "של". ובנוסח ברכת "שעשה נסים" אין לומר "ובזמן הזה" עם ו', אלא בזמן הזה בלא ו', אף על פי שכתבו כך בכמה מחזורים. ובנוסח ברכת "שהחיינו" יש לומר "והגיענו לַזְּמַן הזה", כי הוא הזמן הידוע כמו בברכת "שעשה נסים" שאומרים "בימים ההם בַּזְּמַן הזה". וגם גר צדק שמדליק נר חנוכה יכול לברך "שעשה נסים לאבותינו" כמו שאומר בתפילה "אלהי אבותינו" וכו', וכן בברכת המזון שאומר "על שהנחלת לאבותינו" ועוד כיוצא בזה, שאברהם אבינו הוא אב גם לכל הגרים. וגר שנתגייר באמצע ימי החנוכה מדליק בשאר הלילות הנרות בברכה. ואחרי שהדליק נר ראשון יאמר "הנרות הללו אנחנו מדליקין וכו'" בנוסח המתוקן יפה שיש בו ל"ו תיבות, כמניין הנרות של כל שמונת הימים, ואין אנו אומרים בו "על המלחמות" כפי שמברכים אחינו האשכנזיים, אלא "על הנסים ועל התשועות ועל הנפלאות" בלבד. ואם לא ברך "שהחיינו" בליל ראשון יברך בליל שני. ויהי רצון שהשם יתברך יעשה עמנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ומנהג טוב לומר אחר הדלקת נר חנוכה "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" כל המזמור. ובבגדאד אין שרים "מעוז צור ישועתי", שלא נודע שם. להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אמר רבי שמעון | כתיבת תגובה

קומיקס פוטוגרפי לשיר לאסירי בתי-הסוהר

"שירים לאסירי בתי-הסוהר" עד חצות הלילה בהדסטארט להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה שירה, שירים לאסירי בתי-הסוהר | כתיבת תגובה