חדש: הקבץ תרבות ערבית-יהודית בתכנית הרב-תחומית באוניברסיטת תל-אביב

בשנת הלימודים הקרובים, שנת תשפ"א, תוכלו להירשם להקבץ התרבות הערבית-יהודית במסגרת התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, באוניברסיטת תל-אביב, לצד תכניות הלימודים שכבר נפתחו בשנים הקודמות, לתואר ראשון בתכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית (בשיתוף עם אוניברסיטת באר-שבע), ולתואר שני בספרות עם הדגש בלימודי תרבות ערבית-יהודית.

חשבתם ללמוד בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח?

אנחנו מזמינים אתכם ללמוד איתנו, בהקבץ תרבות ערבית-יהודית.

כאן תוכלו למצוא את הרציונל, מבנה הלימודים ופרטי הקורסים של ההקבץ:

הקבץ תרבות ערבית-יהודית

ההקבץ משמש שער לציביליזציה הערבית-היהודית בת יותר מאלף שנים, ומחבר בין שאלות הנוגעות בספרות, בהגות, בשפה, בתרגום, בתרבות פופולרית ובהיסטוריה של יהודים וערבים בארצות האסלאם באלף השנים האחרונות, תוך בחינה של יחסי העברית והערבית, היהדות והאסלאם, ימי-הביניים והמודרנה, יצירות קודש וחול.

קורסי ההקבץ מגיעים עד לשאלות הנוגעות ביצירה הפלסטינית העכשווית בארץ, כמו גם בדו-לשוניות הערבית-עברית הנוכחות בתרבות היהודית-המזרחית והפלסטינית בארץ. מתוך כל אלו נידונות גם שאלת החילון והדיאלקטיקה של המסורת, התיאוריה הפוסט-קולוניאליסטית, ביקורת האוריינטליזם והיחסים עם תרבות המערב.

את ההקבץ ניתן ללמוד הן במבנה של 20 נקודות, כולל כתיבת עבודת סמינר, הן במבנה של 16 נקודות, ללא סמינר.

תלמידי ההקבץ אינם מחוייבים בלימודי ערבית, והקורסים המתקיימים בהקבץ אינם דורשים ידיעת ערבית.

קורסי ההקבץ:

קורסי חובה (יש ללמוד 2 מתוך 4):

0680.2801.01          מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

פרופ' גלילי שחר      סמ' א'      ב'        12-10       277 גילמן                       שיעור

0680.3275.01          בין עברית לערבית – ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

ד"ר אלמוג בהר        סמ' א'      ב'        14-12       307 גילמן                       שיעור

* הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית

0680.2127.01          על הזהות הפלסטינית בישראל

ד"ר מנאר מח'ול      סמ' א'      ה'        14-12       280 גילמן                       שיעור

0677.1533.01          יהודים-ערבים: לשון, היסטוריה וזהות חמקמקה

ד"ר נח גרבר             סמ' א'      א'        16-12       106 רוזנברג                   שיעור

קורסי ליבה (יש ללמוד 1 מתוך4):

0622.1001.01          מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

פרופ' מאיר ליטבק  סמ' א'      ה'        14-12       144 (אולם אתינגר) גילמן                                  שיעור

0616.1005.01          מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

ד"ר עומר מיכאליס סמ' א'      ג'         16-14                                              שיעור

0677.1534.01          עליות, עדות ומזרחים: מבוא ל'ישראל השניה'

ד"ר נח גרבר             סמ' ב'      א'        16-12       106 רוזנברג                   שו"ת

0680.1116.01          יצירות מופת בשירת ימי הביניים

ד"ר אריאל זינדר     סמ' ב'      ג'         12-10       281 גילמן                       שיעור

קורסי בחירה:

0680.0605.02          התחלות: סופרים מזרחים בעברית עד שנות ה-50

גב' קרן דותן             סמ' א'      ב'        18-16       317 גילמן                       שיעור

0680.1313.01          כוכב אחד לבד: קריאה בשירי אבן גבירול

ד"ר אריאל זינדר     סמ' ב'      א'        12-10       277 גילמן                       שיעור

0680.1602.57          סדנת תיאטרון: לכתוב משפט מדובר

מר עאמר חלייחל     סמ' ב'      ג'         18-16       212 דן-דוד                     סדנה

0680.3217.01        על מסורות התרגום בין ערבית לעברית

ד"ר אלמוג בהר        סמ' ב'      ב'        16-14                                              שיעור

0607.5430.01          מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי

ד"ר משעלי יעל        סמ' ב'      ג'         20-18       106 רוזנברג                   שיעור

** שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון

0680.3193.01          מבוא לספרות פרסית קלאסית

פרופ' גלילי שחר      סמ' ב'      ב'        12-10       220 גילמן                       שיעור

0680.1902.07          מבוא לספרות העממית: מאגדות בראשית לגניבת כליות במזרח

ד"ר נגה ליבי כהן     סמ' א'      ג'         18-16       306 גילמן                       שיעור

0680.3175.01          תן למוזיקה לדבר

ד"ר אריאל זינדר,מר שלומי פריג'      סמ' א'      א'                                    16-14                                  307 גילמן סדנה

0680.3155.01          שירה ותקווה

ד"ר אריאל זינדר     סמ' א'      א'        12-10       277 גילמן                       שיעור

ד"ר אריאל זינדר     סמ' א'      ג'         12-10       277 גילמן                       שיעור

0631.4002.01          עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית

פרופ' נאסר בסל      סמ'          ב'        20-18                                              שיעור

פרופ' נאסר בסל      סמ'          ד'        20-18      

0631.2005.01          מבוא לערבית יהודית

ד"ר אבי טל              סמ' א'      ב'        20-18       205 רוזנברג                   שיעור

** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'

** דרישת קדם: קורס "יסודות הדקדוק"

1111.1111.11          חובות הלבבות לבחיי אבן פקודה

ד"ר עומר מיכאליס סמ' א'      ב'        16-14                                              שיעור

1111.1111.15          ניאופלטוניזם יהודי

ד"ר עומר מיכאליס סמ' ב'      ב'        16-14                                              שיעור

0111.1111.11          הרמב"ם ובני שיחו

ד"ר עומר מיכאליס סמ' א'      ד'        20-18                                              שיעור

0616.2005.01          קריאה במורה הנבוכים

פרופ' מנחם לורברבוים            סמ' אב                ד'                                    14-12                                  102 רוזנברג        שיעור

0680.3161.01          אתיופיה ודימוייה

ד"ר רן הכהן             סמ' א'      ד'        16-14       278 גילמן                       שיעור

0612.1714.01          מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם

פרופ' מאירה פוליאק               סמ' א'                 א'                                    18-16                                  105 רוזנברג        שיעור

0612.1715.01          מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים ב': ביזנטיון וארצות הנצרות

פרופ' מאירה פוליאק               סמ' ב' א'             18-16                             105 רוזנברג                     שיעור

**ניתן להירשם לכל חלק בנפרד.

0622.1002.01          תולדות העמים המוסלמים 1500-600

פרופ' מירי שפר-מוסנזון          סמ' א'                 ה'                                    12-10                                  144 (אולם אתינגר) גילמן  שיעור

0622.1003.01          מבוא לדת ולתרבות האסלאם

ד"ר לאה קינברג      סמ' א'      ד'        16-14       144 (אולם אתינגר) גילמן                                  שיעור

0622.1004.01          מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית

פרופ' מירי שפר-מוסנזון          סמ' ב' ד'              14-12                             282 גילמן                         שיעור

0631.1130.01          מושגי יסוד באסלאם

ד"ר עליזה שניצר     סמ' א'      ב'        14-12       282 גילמן                       שיעור

ד"ר עליזה שניצר     סמ' א'      ד'        14-12       282 גילמן                       שיעור

** אין צורך בידיעת ערבית

0622.2311.01          Modern North Africa: the Challenges of Colonialism and Indep

פרופ' ברוס מדי ויצמן              סמ' ב' ה'             14-12                             456 גילמן                         שיעור

0622.2030.01          מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה

ד"ר משה מורד        סמ' ב'      ג'         14-12       456 גילמן                       שיעור

0821.1331.01          מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית

                                  סמ' א'      א'        16-14       א206 מכסיקו                שיעור

0821.1341.01          מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת

                                  סמ' ב'      א'        16-14       115 פאסטליכט מכסיקו                                  שיעור

1411.9108.20          מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי

קאדי איאד זחאלקה                סמ' ב' ב'              18-16                             35 אולם כס המשפט טרובוביץ               שיעור

                                  סמ' ב'      ה'        14-12       35 אולם כס המשפט טרובוביץ                                  שיעור

0622.2001.01          מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת

ד"ר און ברק            סמ' ב'      ג'         12-10       456 גילמן                       שיעור

0622.2197.01          תרבות פופולרית במזה"ת

ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור     סמ' א'                 א'                                    12-10                                  456 גילמן שיעור

ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור     סמ' א'                 ג'                                     12-10                                  456 גילמן שיעור

0622.2192.01          המאה הפלסטינית

ד"ר הראל חורב       סמ' א'      ב'        12-10       456 גילמן                       שו"ת

ד"ר הראל חורב       סמ' א'      ד'        12-10       104 רוזנברג                   שו"ת

0622.2304.01          מבוא לצופיות

ד"ר אירית בק          סמ' א'      א'        12-10       306 גילמן                       שיעור

0631.1330.01          מבוא להלכה אסלאמית**

פרופ' קמילה אדנג   סמ' א'      ד'        14-12       280 גילמן                       שיעור

** דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.

0631.2111.01          מבוא לתיאולוגיה אסלאמית

פרופ' קמילה אדנג   סמ' ב'      ד'        18-16       281 גילמן                       שיעור

**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.

1662.1121.01          Palestinians and Palestine: A Social and Cultural History

ד"ר יוני פורס           סמ' א'                 0-0                                                   שיעור

** הקורס ניתן בשפה האנגלית

0616.1311.01          מבוא למיסטיקה יהודית

פרופ' אדם אפטרמן סמ' א'      ב'        14-12       280 גילמן                       שיעור

0631.1220.01          האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני

ד"ר עליזה שניצר     סמ' ב'      ה'        18-16       277 גילמן                       שיעור

0621.1820.01          אידיאולוגיה, מדע ומלחמה בעידן הקיצוניות

ד"ר אמיר טייכר      סמ' ב'      א'        12-10       307 גילמן                       שו"ת

ד"ר אמיר טייכר      סמ' ב'      ד'        12-10       307 גילמן                       שו"ת

0621.1180.01          אימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח 2020-1700

פרופ' בלהה מלמן    סמ' א'      ב'        12-10       223 (אולם ברגר) גילמן שיעור

1662.1111.01          Modernity and its Discontents

ד"ר פרומר יואב       סמ' ב'      ב'        18-16                                              שיעור

ד"ר פרומר יואב       סמ' ב'      ה'        18-16                                              שיעור

** **הקורס ניתן בשפה האנגלית.

1662.1122.01          Politics, Climate and Football in the Middle East and Northe

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק         סמ' ב' א'             20-18                                                               שיעור

** הקורס ניתן בשפה האנגלית

1662.2225.01          The Shi‘a Crescent: History, Culture and Religion

ד"ר אלישבע מכליס סמ' א'    א'        14-12                                              שיעור

** הקורס ניתן בשפה האנגלית

סמינרים:

0680.4901.01          מהי ספרות מזרחית?

ד"ר אלמוג בהר        סמ' א'      ב'        12-10       320 ע"ש אלקוב גילמן  סמינר

ד"ר אלמוג בהר        סמ' א'      ד'        12-10       304 גילמן                       סמינר

0680.1602.17          I: הרומן התיאורטי של רונית מטלון

פרופ' מיכאל גלוזמן סמ' ב'      ד'        18-16       261 גילמן                       סמינר

פרופ' מיכאל גלוזמן סמ' ב'      ה'        18-16       262 גילמן                       סמינר

0608.5308.01          אני המזרחית שאתם לא מכירים

ד"ר רוני  הלפרן       סמ' ב'      ג'         18-16                                              סמינר

** לא פתוח למי שלמדו את הקורס "אני המזרחית"  06804250

0608.3302.01          קוויר באופן פמיניסטי

ד"ר משעלי יעל        סמ' א'      ב'        20-18                                              סמינר

** סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני

** לא לפתוח למי שלמדו קורס "קוויר אופן פמיניסטי"

0677.3092.01          בשולי אירופה: מודרניזם יהודי בארצות האסלאם ובישראל

ד"ר נח גרבר             סמ' א'      ד'        20-16       301 ווב                           סמינר

1111.1111.12          זכרון ושכחה בהגות היהודית בימי הביניים

ד"ר עומר מיכאליס סמ' ב'      ג'         14-12                                              סמינר

0631.1400.21          עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית

פרופ' נאסר בסל      סמ' א'      ב'        20-18       102 ווב                           סמינר

פרופ' נאסר בסל      סמ'          ד'        20-18                                              סמינר

0697.4199.01          מיסטיקה ואהבה- תורתו של ג'לאל אדין רומי

פרופ' רון מרגולין     סמ' ב'      ד'        18-16                                              סמינר

**במסגרת ההקבצים הבין-תחומיים בתכנית הרב-תחומית

** הקבץ לימודי דתות

** http://humanities.tau.ac.il/yedion/15-16/groups/general/i

0659.2504.01          אבן ח'לדון כהיסטוריון של המדע האסלאמי

ד"ר אחמד אגבאריה                סמ' ב' ב'              16-12                             497 גילמן                         סמינר

0622.3222.01          דור שלם דורש שינוי-צעירים, מחאה וצדק חברתי במזה"ת

ד"ר מירה צורף        סמ' א'      א'        14-12       455 גילמן                       סמינר

ד"ר מירה צורף        סמ' א'      ד'        14-12       455 גילמן                       סמינר

1041.3798.01          בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי

ד"ר פוראני חאלד    סמ' א'      ב'        12-10                                              סמינר

1662.3205.01          Health and the Natural Enviroment in the Middle East

פרופ' מירי שפר-מוסנזון          סמ' א'                 ג'                                     18-16                                   סמינר

פרופ' מירי שפר-מוסנזון          סמ' א'                 ה'                                    18-16                                   סמינר

** הקורס ניתן בשפה האנגלית

אודות almog behar

"צִמְאוֹן בְּאֵרוֹת", "אנא מן אל-יהוד", "חוט מושך מן הלשון", "צ'חלה וחזקל".
פוסט זה פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s